play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Škola priateľská deťom

"Škola priateľská k deťom je program, ktorý nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na školách. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

Povzbudzuje vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, jeho práva kde sú kľúčovými participácia, rešpekt a zodpovednosť.

skola priatelska detom

 

 

 

 

"Škola priateľská k deťom je program, ktorý nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na školách. Cieľom program je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

Povzbudzuje vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, jeho práve a kde sú kľúčovými participácia, rešpekt a zodpovednosť.

Do programu sa naša zapojí v školskom roku 2018/2019. "