play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Exkurzia Nitriansky hrad

Tak ako každoročne, aj tento rok sa prváci študijného odboru tvorba nábytku a interiéru zúčastnili exkurzie v Nitre, kde navštívili Diecézne múzeum a Nitriansky hrad. Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva sa nachádza v centre nádvoria Nitrianskeho hradu. Je prvým diecéznym múzeom na Slovensku.

exkurzia nitra