play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Študenti šírili povedomie o remeslách

Študenti  šíria povedomie o remeslách aj na Dni detí v meste Topoľčany

Projekt : Podporme remeslá

Cieľom nášho projektu Podporme remeslá - bolo podporiť záujem detí o štúdium a získanie pozitívneho postoja k tradičným remeslám, ktoré na Slovensku pomaly strácajú svoje miesto. Študenti SOŠ drevárskej chceli sme predstaviť najmä remeslá, ktoré sa aj na našej škole vyučujú. Preto sme sa zamerali na také aktivity, ktoré súviseli s drevom, čalúnením  a kreslením. Počas príprav na uskutočnenie samotných aktivít s deťmi sme stále rozmýšľali, ako túto myšlienku dostať medzi čo najviac detí. Keďže sme vyberali dátum a mesiac uskutočnenia, prišli sme vzájomne k záveru, že nepôjdeme iba do vybraných škôl, ale že sa pokúsime tieto aktivity uskutočniť na mestskom podujatí ku Dňu detí, ktoré organizuje mesto Topoľčany. Zdá sa, že to bola dobrá myšlienka.

Samotný Deň detí sa uskutočnil 02.júna 2017 v oddychovej zóne Margarétka v meste Topoľčany od 16.00 h. Pred zahájením samotnej akcie sme si pripravili 3 stoly, lavičky, bannery, materiál s pomocou zamestnancov školy.

Pri jednoduchých disciplínach sme si vyskúšali zručnosť malým kamarátov a odmenili sme ich drevenými hračkami, vareškami s mašličkou, sladkosťami, vlastnými výrobkami ... Deti s veľkým entuziazmom pribíjali klinčeky, malými píločkami pílili drevo (jeden otecko poznamenal, že škoda, že nevedel, že deti tu budú píliť, mohol priniesť drevo, čo mu priviezli na zimu:)). Pri ďalšom spolužiakovi kreslili na sklo, na výkresy a na fólie svoje nápady a aj nápady  z pripravených šabloniek. Ďalej prišívali gombičky na vopred pripravené látky, šili vrecúška. Naša pani učiteľka vytvára na krúžku zaujímavé veci z korálikov a bavlniek, toto prišla s nami naučiť aj detičky. Tešilo nás, že niektoré z detí sa k nám vrátilo aj niekoľkokrát, aby si tieto drobné práce zopakovalo.

Sme radi, že mnohí z rodičov vyslovili uznanie, že sú radi, že ich deti môžu skúsiť aj takého práce, ku ktorým sa doma nedostávajú a že dúfajú, že sa toto podujatie bude opakovať.

B. Martišková, M. Perniš, P. Štefankovič

den deti

den deti1 den deti2    den deti3