play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prednáška Zdravá výživa v prevencii ochorení

Aj v našej škole šírime osvetu o zdravom životnom štýle, pretože vnímame skutočnosť, že pojem zdravá výživa je častokrát skresľovaný médiami a zavádzajúcimi informáciami. Aj
z tohto dôvodu organizujeme odborné prednášky o zdravej výžive. Prednášky sa uskutočňujú v spolupráci s RÚVZ Topoľčany, kde nás svetom zdravej výživy sprevádza PhDr. Mária Trenčanská. V novembri 2023 sa ich zúčastnili žiaci tretích ročníkov našich študijných odborov.

Zdravá výživa a vnútorná harmónia rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú naše zdravie.

A preto, milí žiaci, zapamätajte si, že Vaše múdre telo urobí všetko pre Vaše zdravie, ale len s Vašou aktívnou pomocou, a to ak sa budeme zdravo a pravidelne stravovať. Ak budeme mať svoje múdre telo radi, to sa nám odmení zdravím a silou. Nezabúdajte, že jedlo môže byť ako liek, ale jedlo býva často aj ako jed, záleží to len od vás, ktorú cestu si zvolíte.

prednaska vyziva

prednaska vyziva1