play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Športový deň a deň zdravej výživy pre žiakov a rodičov

Pri príležitosti Svetového dňa výživy Rodičovské združenie a vedenie Strednej odbornej školy drevárskej Topoľčany usporiadalo 19.októbra 2016 Športový deň a deň zdravej výživy pre žiakov a rodičov.

Zámerom podujatia bolo priviesť celé rodiny späť k športovým aktivitám a k posilneniu zdravého životného štýlu. Považovali sme za potrebné uctiť si rodičov, ktorí zverujú škole svoje deti. Žiaci spolu so svojimi pedagógmi a zamestnancami školy pripravili zaujímavé športové disciplíny a  jedlá racionálnej kuchyne a pohostili seba aj ostatných. Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj a svojimi produktmi Jednota Topoľčany, Pekáreň Božik Jacovce a Milsy Bánovce nad Bebravou.

Správna životospráva sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Táto problematika je veľmi vážna a preto je o to viac dôležité aj u stredoškolskej mládeže pestovať správne návyky v životospráve, najmä takouto hravou, súťažnou formou.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za realizáciu tejto zaujímavej akcie.

zdravavyziva1

zdravavyziva2

zdravavyziva3

zdravavyziva4