play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Učitelia

Mgr. Bobula Miloš - riaditeľ školy

Mgr. Grznárová Mária - zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Bajana Rastislav - II.A

Ing. Bajtala Zdenko - III.D

Mgr. Bajzík Matúš - I.B

Ing. Balešová Katarína - I.D

Ing. Boldiš Martin, PhD. - II.B

Mgr. Cifrová Júlia - I.A

Mgr. Čerňan Ján

Ing. Gachová Mária - IV.A

Mgr. Jurkovičová Dagmar - III.A

Mgr. Kačinová Marta - II.F

Mgr. Marková Barbora - IV.C

Mgr. Masaryková Jana

Ing. Mikulášová Mária - I.F

Ing. Minarovičová Daniela - III.C

Ing. Mocňáková Zuzana

Ing. Nedelková Mária

Ing. Nemcová Svetlana