play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Antalová - Kováčiková Kamila - vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

Ing. Gogová Viera - sekretariát

Ing. Balajková Dana - účtovníčka

Mgr. Galovičová Andrea - špeciálny školský psychológ

Svitok Anton - nákupca a správca siete

Naštický Peter - údržbár

Valachová Gabriela - upratovačka

Boldišová Zuzana - upratovačka

Chromá Ľudmila - upratovačka