play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Majstri OV

Bitarovský Tadeáš

Duša Pavol

Kováčová Helena

Bc. Mišina Ľubomír

Pecháč Ivan

Toma Ivan

Bc. Hudec Mário

Jánoš Igor

Turaj Martin