play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Majstri OV

Bc. Mišina Ľubomír - hlavný majster

Duša Pavol

Ing. Lacko Ján

Pecháč Ivan

Bc. Petruš Marián

Kováčová Helena

Toma Ivan

Valný Miroslav

Bc. Hudec Mário

Jánoš Igor

Turaj Martin