play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zmluvy 2011

Dátum podpisu Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
06.02.2007 Decodom, spol. s.r.o. Nájomná zmluva
01.07.2007-neurčito pdf
22.09.2010 Bamitop, spol. s.r.o.
Nájomná zmluva 13.09.2010-neurčito pdf
28.01.2011 Mestský futbalový klub TO Nájomná zmluva(krátkodobá) (prenájom telocvične)  07.02.2011-30.06.2011 pdf
28.01.2011 Mgr.Peter Schwarz Nájomná zmluva(krátkodobá) (prenájom telocvične) 07.02.2011-30.06.2011 pdf
22.02.2011 Decodom, spol. s.r.o. Nájomná zmluva 07.02.2011-neurčito pdf
15.03.2011 Metodicko-pedagogické centrum   Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.05.2011-31.12.2011 pdf
15.03.2011 Metodicko-pedagogické centrum Zmluva o nájme nebytových priestorov 01.05.2011-31.12.2011 pdf
24.03.2011 Vendingcaffe Nájomná zmluva 15.03.2011-14.03.2012 pdf
29.03.2011 Marián Kmeť Zmluva o nájme služobného bytu do 30.04.2012 pdf
13.05.2011 Západoslovenská energetika Dodatok k zmluve od 01.04.2011 pdf
08.06.2011 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Dodatok č.4/2012 k zmluve o dodávke plynu 01.01.2012- pdf
28.07.2011 Denisa Kmeťová Nájomná zmluva 01.09.2011-30.06.2012 pdf
03.10.2011 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o nájme 01.10.2011- pdf