play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Päťdesiate výročie založenia školy

Tento školský rok sme si pripomíname 50. výročie založenia Strednej odbornej školy drevárskej na Pílskej ulici v Topoľčanoch. Pri tejto príležitosti sme zorganizovali dňa 29. septembra 2022 v priestoroch našej školy slávnostný program.

Pozvaní hostia z VÚC a mestského zastupiteľstva, vedúci pracovníci Nitrianskeho samosprávneho kraja – odbor školstva, okresného úradu, riaditelia stredných a základných škôl, študenti, súčasní aj bývali kolegovia mali spolu možnosť nahliadnuť do histórie a zároveň spoznať súčasnosť školy.

Bola to významná udalosť, ktorá v nás vyvolala spomienky, oživila minulosť, prinútila nás zamyslieť sa nad súčasnosťou a zároveň nás vyzvala hľadieť do budúcnosti.

vyrocie1

vyrocie2 vyrocie3

vyrocie4

vyrocie5

vyrocie6

vyrocie7

vyrocie8

vyrocie9 vyrocie10

vyrocie11