play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Drevený kolotoč

Žiaci III. A IV. ročníka odboru Technik drevostavieb, pod vedením majstra OV Ivana Tomu zhotovili drevený kolotoč. Kolotoč bol zhotovený zo smrekových hranolov a zo smrekových a dubových foršní.

Spodné otočné kovanie na ložisku a horné otočné 4 kolieska uložené v joklovom profile, boli zhotovené v školskej mechanickej dielni, naším údržbárom Petrom Naštickým. Na sedenie ako sedačky sa dali zhotoviť 4 košíky z vŕbového prútia, ktoré budú zavesené na horolezeckých lanách pomocou karabiniek a napnuté šponovacími skrutkami. Ramená boli prichytené pomocou šrôbovice.

Kolotoč bol natretý farbou na drevo do exteriéru, odtieň borovica. Celý kolotoč sa dá rozobrať a prevážať v dielcoch.

Na výrobe kolotoča sa najviac podieľali žiaci: Matúš Horáček, Patrik Litva, Stanislav Krošlák, Marek Magdolen, Ján Brida a Jakub Hanko.

kolotoc1kolotoc2

kolotockolotoc3