play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Renovácia lavice na Kalváriu v Topoľčanoch

Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka pod vedením majstrov odborného výcviku A. Gogu a P. Dušu opravovali lavicu na Kalváriu v Topoľčanoch. Poškodené časti ľavice, ktoré sa už nedali opraviť, žiaci vyrobili znova a obrúsili starý náter. Všetky nové časti boli vyrobené z jaseňového dreva. Po zmontovaní všetkých častí bola ľavica natretá novým náterom.

 

Žiaci, ktorí sa podieľali na oprave: Paluš J., Rohutný P., Richter M., Belianský J., Bursa S., Kubaliak D., Lénart T., Mihalovič D., Pakši Š., Remeň D., Mucha M., Blunár J.

lavicka2Lavicka1

lavicka