play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Divadlo s náboženskou tematikou

Dňa 12. októbra sa 48 žiakov našej školy pod vedením p. uč. Bajzíka a p. uč. Ballovej v rámci náboženstva zúčastnilo v Nitre divadelného predstavenia Povolanie pápež. Tento muzikál im ponúkol veľkolepý a fascinujúci príbeh z najvýznamnejších okamihov života Ján Pavla II.

Dnes už svätý Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla (* 1920 - † 2005) – bol najvýznamnejšou osobnosťou 20. storočia, ktorý reálne zmenil politickú, spoločenskú a duchovnú situáciu sveta. Poľský kňaz, duchovný vodca a 264. pápež v dejinách spravoval Cirkev v rokoch 1978 – 2005 (tretí najdlhší pontifikát v histórii). Stal sa prvým slovanským, od roku 1522 prvým netalianskym a od roku 1846 najmladším pápežom.

Bol nielen teológom, intelektuálom, vysokoškolským profesorom, ale v mladosti aj básnikom, dramatikom, divadelným hercom a športovcom - hrával futbal a lyžoval. Zbožný človek, ktorý miloval všetkých ľudí. Svojou dobrotou, láskavosťou a odpúšťaním dokázal búrať múry rozdelenia tak ľudských sŕdc, ako aj mocností a politických systémov. Predstavoval most zbližujúci rôzne národy. Milovali ho nielen kresťania, ale bol vážený aj medzi ľuďmi iných náboženstiev i u ľudí bez vyznania.  Predstavoval a vždy bude predstavovať symbol lásky a viery, mieru a súcitu. Na svojich 104 zahraničných cestách navštívil veľké množstvo ľudí (niektoré stretnutia boli vôbec najmasovejšie v histórii) v duchu odkazu Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium“. Mal vrúcny vzťah k Slovensku, ktoré navštívil až trikrát - v rokoch 1990, 1995 a 2003. Vo svojom neobyčajnom misionárskom zápale zaviedol pre mladých ľudí tradíciu Svetových dní mládeže (trvajú dodnes), ktoré mali pre neho cieľ zvestovať novým generáciám Krista a urobiť z mladých spolupracovníkov pri vytváraní lepšieho sveta.

Jeho strhujúci optimizmus založený na dôvere v Božiu prozreteľnosť a oddanosť Matke Božej Panne Márii mu pomohol prežiť rýchlu stratu rodinných príslušníkov (keď mal 9 rokov zomrela mu mama, v 12 rokoch brat a ako 21-ročný zostal sám po úmrtí otca) aj tragickú skúsenosť svetovej vojny, dvoch diktatúr i atentát v roku 1981 a priviedol ho až ku korune svätosti – za svätého bol vyhlásený v roku 2014.

Zomrel v roku 2005 na vigíliu slávnosti Božieho milosrdenstva – sviatku, ktorý v jubilejnom roku 2000 sám v liturgickom kalendári zaviedol.

povolanie papez

povolanie papez1

 Svätý Ján Pavol II. ako pápež v roku 1995 pri návšteve Nitry.