play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Odmena za odvedenú prácu

Dňa 25.5.2023 sa naši žiaci z II.B - odbor technik drevárskych CNC zariadení - pod vedením majstrov odborného výcviku p. Valného a p. Mišinu zúčastnili montáže knižnice u zákazníka v Nitre. Za túto produktívnu prácu boli žiaci finančne odmenení.

montazNR

montazNR1

montazNR2