play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Faktúry 2013

Faktúry za rok 2013

Por.č. Dátum Faktúra PDF
36. 31.01.2013 Decodom spol. s. r. o. pdf
53. 08.03.2013 Prvá Komunálna Finančná, a. s.
pdf
58. 31.01.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
63. 28.02.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
64. 28.02.2013 Decodom spol. s. r. o. pdf
100. 22.03.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
pdf
102. 31.03.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
107. 31.03.2013 Decodom spol. s. r. o.
pdf
134. 30.04.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. pdf
137. 30.04.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
145. 30.04.2013 Decodom spol. s. r. o.
pdf
152. 29.05.2013 Prvá Komunálna Finančná, a. s.
pdf
165. 31.05.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
196. 30.06.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
pdf
200. 30.06.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
217. 31.07.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
234. 31.08.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
275. 30.09.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
314. 24.10.2013 SportReal Nitra spol. s r. o.
pdf
319. 31.10.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
320. 08.11.2013 BIODEGRA, s. r. o.
pdf
323. 31.10.2013 Západoslov. vodárenská spol., a. s. Topoľčany
pdf
325. 31.10.2013 DECODOM, spol. s r. o.
pdf
349. 28.11.2013 Prvá komunálna Finančná, a. s.
pdf
362. 30.11.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
365. 30.11.2013 DECODOM spol. s r. o.
pdf
383. 31.12.2013 DECODOM spol. s r. o.
pdf
388. 31.12.2013 RWE Gas Slovensko
pdf
389. 31.12.2013 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
pdf