play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zmluvy 2013

Dátum podpisu Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
02.01.2013 Brueckner Slovakia, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 03.01.2013-30.06.2013 pdf
Minárik Miloslav, Topoľčany
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 03.01.2013-31.05.2013 pdf
02.01.2013 Športový klub REBELS 91 Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 03.01.2013-31.05.2013 pdf
Krajský školský úrad v Nitre
Zmluva č.: K/2013/00034
02.01.2013-23.01.2013 pdf
Krajský školský úrad v Nitre
Zmluva č.: K/2013/00033
04.01.2013-25.01.2013 pdf
11.01. 2013 Ivan Kováč
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 15.01.2013-30.06.2013 pdf
11.01. 2013 Jana Michaličková
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 15.01.2013-30.06.2013 pdf
11.01. 2013 Welding, s.r.o.
Dodatok k zmluve zo dňa 6.12.2012
02.02.2013-31.03.2013 pdf
24.01. 2013 Topoľčany Kings - Klub amerického futbalu, o.z.
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 02.02.2013-31.03.2013 pdf
13.03. 2013 Ľubomíra Olachová
Nájomná zmluva
01.04.2013-31.03.2014 pdf
13.03. 2013 Žaneta Hádeková - VENDINGCAFFE
Nájomná zmluva
14.03.2013-13.03.2014 pdf
18.02. 2013 Dušan Čerňan
Nájomná zmluva
01.05.2013-30.04.2014 pdf
27.04. 2013 RWE Gas Slovenko, s.r.o.
Zmluva o združenej dodávke plynu
01.01.2014-31.12.2014 pdf
30.04. 2013 Športový klub REBELS 91
Krátkodobá nájomná zmluva

24.05.2013-26.05.2013

07.06.2013-09.06.2013

pdf
03.06. 2013 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi 30.06.2013 - pdf
04.06. 2013 Žaneta Hádeková - VENDINGCAFFE Nájomná zmluva 01.07.2013 - pdf
09.09. 2013 Jana Michaličková Nájomná zmluva (krátkodobá) 10.09.2013-30.06.2014 pdf
19.09. 2013 NÚCEM Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu 19.09.2013-30.11.2015 pdf
18.09. 2013 Brueckner Slovakia, s. r. o. Nájomná zmluva (krátkodobá) 01.10.2013-31.05.2014 pdf
25.09. 2013 ŠIOV Zmluva o spolupráci pri realizácií národného projektu 25.09.2013-31.10.2015 pdf
27.09. 2013 Juraj Mališ Nájomná zmluva (krátkodobá) 07.10.2013-30.06.2014 pdf
27.09. 2013 Trachea Nájomná zmluva (krátkodobá) 10.10.2013-30.04.2014 pdf
27.09. 2013 Peter Schwarz
Nájomná zmluva (krátkodobá) 09.10.2013-30.06.2014 pdf
04.10. 2013 Peter Dobrý
Nájomná zmluva (krátkodobá) 11.10.2013-30.06.2014 pdf
04.10. 2013 Rebels91 Nájomná zmluva (krátkodobá) 11.10.2013-30.06.2014 pdf
07.10. 2013 Rudolf Ryban
Nájomná zmluva (krátkodobá) 08.10.2013-31.03.2014 pdf
24.10. 2013 Rebals91
Nájomná zmluva (krátkodobá) 26.10.2013 pdf
07.11. 2013 Suavinex Nájomná zmluva (krátkodobá) 17.11.2013-31.03.2014 pdf
15.11. 2013 Oblastný futbalový zväz Nájomná zmluva (krátkodobá) 16.11.2013-01.02.2014 pdf
03.12. 2013 Juraj Mališ Nájomná zmluva (krátkodobá) 04.12.2013-30.06.2014 pdf
11.12. 2013 Redostav Nájomná zmluva  01.01.2014-31.12.2014 pdf
12.12. 2013 Jaroslav Šupolík Nájomná zmluva (krátkodobá) 14.12.2013-31.03.2014 pdf
17.12.2013 Acroma Rámcová zmluva na dodanie tovaru 01.01.2014-31.12.2015 pdf
17.12.2013 Farby LUX Rámcová zmluva na dodanie tovaru 01.01.2014-31.12.2015 pdf
18.12.2013 Bleskospol Interlux Rámcová zmluva na dodanie tovaru 01.01.2014-31.12.2015 pdf
18.12.2013 Hayden Rámcová zmluva na dodanie tovaru 01.01.2014-31.12.2015 pdf