play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Faktúry 2022

Faktúry za rok 2022

  

mesiac

 PDF

dátum zverejnenia

január - 1. časť

pdf

03.02.2022

január - 2. časť

pdf

14.02.2022

január - 3. časť

pdf

28.02.2022

február - 1. časť

pdf

01.03.2022

február - 2. časť

pdf

21.03.2022

marec - 1. časť

pdf

24.03.2022

marec - 2. časť

pdf

12.04.2022

marec - 3. časť

pdf

25.04.2022

apríl - 1. časť

pdf

29.04.2022

apríl - 2. časť

pdf

24.05.2022

máj - 1. časť

pdf

30.05.2022

máj - 2. časť

pdf

17.06.2022

máj - 3. časť

pdf

28.06.2022

jún - 1. časť

pdf

28.06.2022

jún - 2. časť

pdf

15.07.2022

jún - 3. časť

pdf

20.07.2022

júl - 1. časť

pdf

20.07.2022

júl - 2. časť

pdf

18.08.2022

august - 1. časť

pdf

18.08.2022

august - 2. časť

pdf

18.08.2022

august - 3. časť

pdf

12.09.2022

august - 4. časť

pdf

30.09.2022

august - 5. časť

pdf

30.09.2022

september - 1. časť

pdf

04.10.2022

september - 2. časť

pdf

21.10.2022

október - 1. časť

pdf

27.10.2022

október - 2. časť

pdf

18.11.2022

november - 1. časť

pdf

28.11.2022

november - 2. časť

pdf

12.12.2022

december - 1. časť

pdf

22.12.2022

december - 2. časť

pdf

09.01.2023

december - 3. časť

pdf

31.01.2023