play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zmluvy 2016

Dátum podpisu Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
04.01.2016 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 24.01.2016, 29.04.2016 pdf
03.02.2016 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 20.02.2016, 27.02.2016 pdf
15.02.2016 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 06.03.2016 pdf
 17.02.2016  RWE Gas Slovensko, s.r.o.  Zmluva o združenej dodávke plynu  do 31.12.2017  pdf
01.03.2016 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 12.03.2016, 19.03.2016, 27.03.2016 pdf
23.03.2016 Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 60 mesiacov pdf
13.04.2016 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 24.04.2016 pdf
07.06.2016 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Zmluva o dielo pdf
20.06.2016 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie rok 2016 pdf
24.06.2016 Tekovská knižnica v Leviciach Zmluva o dielo pdf
30.08.2016 Dušan Čerňan Zmluva o prenájme služobného bytu pdf
02.09.2016 Slovenská športová agentúra Krátkodobá nájomná zmluva 05.09.2016-31.05.2017 pdf
02.09.2016 Mgr. Peter Schwarz Krátkodobá nájomná zmluva 05.09.2016-30.6.2017 pdf
05.09.2016 Brueckner Slovakia, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva 07.09.2016-28.12.2016 pdf
19.09.2016 Katarína Matejíčková Nájomná zmluva 01.10.2016-30.09.2017 pdf
26.09.2016 Juraj Mališ Krátkodobá nájomná zmluva každý pondelok a každý štvrtok od 01.10.2016 do 30.06.2017 pdf
10.10.2016 HYZA, a.s. Krátkodobá nájomná zmluva 13.10.2016 pdf
21.10.2016 Oblastný futbalový zväz Krátkodobá nájomná zmluva 31.10.2016, 07.11.2016, 14.11.2016, 17.11.2016 pdf
11.11.2016 Girls Football Club Topoľčany Krátkodobá nájomná zmluva každý pondelok a každý štvrtok od 21.11.2016 do 13.02.2017 pdf
19.12.2016 MAGNÓLIA zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Zmluva o dielo pdf