play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zmluvy 2012

Dátum podpisu Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
15.12.2011 Metodicko-pedagogické centrum Nájomná zmluva nebytových priestorov 01.01.2012-30.12.2012 pdf
15.12.2011 Metodicko-pedagogické centrum Nájomná zmluva nebytových priestorov 01.01.2012-30.12.2012 pdf
27.01.2012 Športový klub REBELS 91
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 01.02.2012-31.05.2012 pdf
27.01.2012 Brueckner Slovakia, s.r.o. Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 01.02.2012-31.05.2012 pdf
27.01.2012 Denisa Kotlárová Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 01.02.2012-31.03.2012 pdf
27.01.2012 Filip Štefanka Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 01.02.2012-31.05.2012 pdf
27.01.2012 Juraj Mališ
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 01.02.2012-31.05.2012 pdf
27.01.2012 Jana Michaličková
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa 01.02.2012-31.05.2012 pdf
06.03.2012 Sapa, s.r.o.
Krátkodobá nájomná zmluva nebytových priestorov
12.03.2012-16.04.2012 pdf
19.03.2012 Štátny pedagogický ústav
Darovacia zmluva
19.03.2012 pdf
21.03.2012 Štefánia Kotlárová
Nájomná zmluva nebytových priestorov
01.09.2012-30.06.2013 pdf
21.03.2012 Ľubomíra Olachová
Nájomná zmluva nebytových priestorov
01.04.2012-31.03.2013 pdf
15.03.2012 Žaneta Hádeková - Vendingcaffe
Nájomná zmluva nebytových priestorov
15.03.2012-14.03.2013 pdf
15.03.2012 Dušan Čerňan
Zmluva o nájme služobného bytu
pdf
14.05.2012 ŠK Rebels 91
Nájomná zmluva (krátkodobá)
25.05.2012-27.05.2012
01.06.2012-03.06.2012
pdf
06.06.2012 Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Zmluva č.186/12/BTS/TPO
01.06.2012- pdf
15.06.2012 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
pdf
19.07.2012 ŠK Rebels 91
Nájomná zmluva (krátkodobá)
21.07.2012-22.07.2012 pdf
24.07.2012 ALTIS PRO, s.r.o.
Nájomná zmluva (krátkodobá)
24.07.2012-03.08.2012 pdf
24.07.2012 KALYPSO agency SK, s.r.o.
Nájomná zmluva (krátkodobá)
22.08.2012-26.08.2012 pdf
24.07.2012 ZSE Energia, a.s.
Dodatok ponuka E.Výhoda
05. 09. 2012 -
pdf
24.07.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Zmluva o združenej dodávke plynu
26. 09. 2012 -
pdf
25.07.2012 Ústav informácií a prognóz školstva
Darovacia zmluva B-2011/0921-000891860
25.07.2012
pdf
10.09.2012 Peter Schwarz
Nájomná zmluva (krátkodobá) 15.10.2012-30.06.2013
pdf
12.09.2012 Denisa Kotlárová
Nájomná zmluva (krátkodobá)
15.10.2012-30.06.2013
pdf
12.09.2012 Brueckner Slovakia, s.r.o.
Nájomná zmluva (krátkodobá)
15.10.2012-31.12.2012
pdf
17.09.2012 Metodicko-pedagogické centrum Dodatok k zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu
  pdf
09.11.2012 Juraj Mališ (Decodom s r.o.)
Nájomná zmluva (krátkodobá) 12.11.2012-31.05.2013
pdf
09.11.2012 Bago Miroslav
Zmluva o dielo
  pdf
14.11.2012 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva dodatok č.8
  pdf
30.11.2012 Minárik Miloslav, Topoľčany
Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa  3.12.2012-31.12.2012 pdf
30.11.2012 ŠK Rebels 91 Krátkodobá nájomná zmluva - Telocvičňa  3.12.2012-31.12.2012 pdf
06.12.2012 Welding, s.r.o.
Nájomná zmluva (krátkodobá) 30.11.2012-31.05.2013 pdf
17.12.2012 Drevo a nábytok, Koran Pavol Rámcová zmluva na dodanie tovaru 01.01.2013-31.12.2015 pdf
17.12.2012 Drevo a nábytok, Koran Pavol Rámcová zmluva na dodanie tovaru 01.01.2013-31.12.2015 pdf
18.12.2012 Femina Slovakia s.r.o. Rámcová zmluva na dodanie tovaru 01.01.2013-31.12.2015 pdf
19.12.2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Dodatok č.1   pdf