play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zmluvy 2014

Dátum podpisu Zmluvná strana Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
 Krajský školský úrad v Nitre
 Zmluva č.OU-NR-0S1-2013/019531
07.01.2014-30.01.2014 pdf
07.01.2014  Telovýchovná jednota Nemčice
Krátkodobá nájomná zmluva
08.01.2014-28.02.2014 pdf
24.02.2014 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Zmluva o dielo doba neurčitá pdf
11.03.2014  Krajský školský úrad v Nitre
 Zmluva č.OU-NR-0S1-2014/019915
08.04.2014-28.04.2014 pdf
28.04.2014  Športový klub REBELS91
Krátkodobá nájomná zmluva
03.05.2014-04.05.2014 pdf
20.05.2014  Športový klub REBELS91
Krátkodobá nájomná zmluva
23.05.2014-25.05.2014 pdf
20.05.2014  Športový klub REBELS91
Krátkodobá nájomná zmluva
30.05.2014-01.06.2014 pdf
27.05.2014 Ľubomíra Olachová Nájomná zmluva   pdf
14.07.2014 Športový klub REBELS91

Krátkodobá nájomná zmluva

28.07.2014-01.08.2014 pdf
03.09.2014 Športový klub REBELS91

Krátkodobá nájomná zmluva

04.09.2014-31.05.2015 pdf
11.09.2014 Mgr. Peter Schwarz

Krátkodobá nájomná zmluva

17.09.2014-30.06.2015 pdf
16.09.2014
Dušan Čerňan

Zmluva o nájme služobného bytu

16.09.2014-16.09.2015
pdf
29.09.2014 Juraj Mališ

Krátkodobá nájomná zmluva

01.10.2014-30.06.2015
pdf
01.10.2014 Ing. Rudolf Ryban

Krátkodobá nájomná zmluva

07.10.2014-17.03.2015 pdf
12.10.2014 Welding, s.r.o

Krátkodobá nájomná zmluva

13.10.2014-30.04.2015 pdf
14.10.2014 Ing. Rastislav Kováč

Krátkodobá nájomná zmluva

16.10.2014-19.03.2015 pdf
16.10.2014 Jana Michaličková

Krátkodobá nájomná zmluva

21.10.2014-30.06.2015 pdf
20.10.2014 Brueckner Slovakia, s.r.o

Krátkodobá nájomná zmluva

23.10.2014-18.12.2014 pdf
31.10.2014 OFK Tovarníky

Krátkodobá nájomná zmluva

03.11.2014-28.02.2015 pdf
31.10.2014 SUAVINEX Laboratory International a.s.

Krátkodobá nájomná zmluva

01.11.2014-31.03.2015 pdf
05.11.2014 Oblastný futbalový zväz

Krátkodobá nájomná zmluva

22.11.2014-20.12.2014

10.01.2015-07.02.2015

pdf
19.11.2014 Športový klub REBELS 91

Krátkodobá nájomná zmluva

22.11.2014

pdf
19.11.2014 Juraj Mališ

Krátkodobá nájomná zmluva

01.10.2014-30.06.2015

pdf
24.11.2014 MFK Topvar Topoľčany

Krátkodobá nájomná zmluva

24.11.2014-18.12.2014

08.01.2015-26.02.2015

pdf
17.12.2014 ZŠ J. A. Komenského Bánovce n/B.

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

 

pdf