play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zo srdca pre Topoľčany

Žiaci prvého ročníka učebného odboru tesár pod vedením svojho majstra vytvorili na podnet žiakov študijného odboru technické a informatické služby zaujímavú lavičku.

Cieľom tejto aktivity je zanechať v meste Topoľčany propagačný odkaz pre všetkých jej obyvateľov, a to prostredníctvom produktu - lavičky, ktorý je umiestnený na Námestí M. R. Štefánika v Topoľčanoch. Zaujať obyvateľov niečím novým je vždy isté dobrodružstvo.
Na to, aby sa subjekt dostal do povedomia potrebuje dobrý nápad a zaujímavú myšlienku. Myšlienku, ktorá osloví, zarezonuje a privedie až k želanému cieľu. Úlohou SOŠ drevárskej bolo navrhnúť a vyrobiť netradičnú lavičku, koordinovať jej umiestnenie spolu s primátorom mesta Topoľčany, Ing. Petrom Balážom. Prvý kontakt obyvateľov Slovenska s danou víziou sa uskutočnil pri obhajobe práce žiaka štvrtého ročníka, Adriána Kováčika, na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v Nitre, kde túto lavičku predstavil. Keďže sme pri zhotovovaní lavičky mysleli aj na deti, jej odovzdanie mestu Topoľčany bude práve v deň, ktorý patrí našim najmenším. Jej slávnostné odovzdanie bolo dňa 31.05.2015, pri príležitosti MDD.

lavicka1

lavicka2