play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Školský výlet I.A

Miesto  Rybníčky v Závade patrí v našej škole k veľmi obľúbeným destináciám. Nielenže tu naši žiaci absolvujú závery kurzov na ochranu života a zdravia, ale v posledných rokoch často aj školské koncoročné výlety. Príjemné prostredie prírody, ktoré vzniklo nezištnou starostlivosťou jedného zanieteného človeka z obce, je ako stvorené na oddych a relax. V pondelok 19. júna si toto miesto na výlete spojenom s opekačkou užili aj žiaci I.A pod vedením súčasnej triednej učiteľky p. Jurkovičovej a ich nového budúceho triedneho učiteľa p. Bajzíka.

vylet1A

vylet1A2