play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Montáž počítačových stolov v RÚ školstva v Nitre

V dňoch 29.5. až 31.5. 2023 žiaci pod vedením majstrov odborného výcviku vykonali vykládku, rozmiestnenie, spájanie a montáž počítačových stolov v Regionálnom úrade školstva v Nitre.

Dňa 29.5.2023 - žiaci I.B: Pakši, Remeň, Mičina, Mihalovič, Michalík, Pingyak, Polakovič; majster Mišina.

Dňa 30.5.2023 – žiaci I.B: Remeň, Mičina, Pakši, Říčny; majster Mišina.

Dňa 31.5.2023 - žiaci I.B: R. Kučerka, Macek, Pakši, Bačka, Kubaliak a II.B: Machovič, Michalák; majstri Mišina a Valný.

rus nr

rus1 nr

rus2 nr