play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Nové vozíky v školských dielňach

Dňa 19. mája 2023 školské dielne dostali z projektu IROP vysokozdvižný vozík a elektrický paletový vozík. Tieto vozíky využívajú na práce súvisiace s výrobou. Naši majstri využijú menované vozíky na prepravu materiálov aj hotových výrobkov v rámci  výroby a výučby.

vysokozdvizny vozikpaletovy vozik