play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Nezabudli sme na Deň Zeme

22. apríl sa už od roku 1970 slávi ako Deň Zeme. Na tento deň sme nezabudli ani v našej škole, hlavne, keď jej názov - SOŠ drevárska - je spojený s drevom ako dôležitou surovinou našej prírody.

Deň pred uvedeným dátumom, ktorý v tomto roku pripadol na sobotu, sa žiaci našich prvých tried zapojili do úpravy a skrášlenia areálu, aby aspoň na tejto malej čiastočke Zeme naplnili odkaz morálnej povinnosti a zodpovednosti za ochranu našej planéty. Žiaci vyupratovali okolie školy, a tiež areál, ktorý patrí ku škole. Vyzbierali 15 vriec odpadu, naplnili kontajnery na separovaný papier a plasty. Drevný odpad z orezaných stromov a kríkov dali na určené stanovište, odkiaľ nám ho pomôže zlikvidovať firma Decodom s.r.o. Topoľčany.

Všetkým žiakom ďakujeme za vykonanú prácu a prajeme príjemné dni v krásnom prostredí našej školy.

den zeme4

den zeme2

den zeme3

den zeme

den zeme1

diplom upracmesi