play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Medzi ocenenými pedagógmi aj náš majster

Pri príležitosti Dňa učiteľov bol v Nitrianskom Župnom dome 28.03.2023  medzi ocenenými  pedagogickými zamestnancami stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK aj náš dlhoročný pedagogický zamestnanec – majster odborného výcviku Miroslav Valný, ktorý si prevzal ocenenie z rúk nitrianskeho župana pána Ing. Branislava Becíka, PhD. Ocenenému kolegovi úprimne gratulujeme.

valny1

 Miroslav Valný na hornej snímke vpravo, na dolnej vľavo spolu s riaditeľom školy Milošom Bobulom.

valny