play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Deň červených makov

Dňa 11. novembra 2022 na topoľčianskom starom cintoríne sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti 104. výročia ukončenia prvej svetovej vojny a Dňa veteránov – Červené maky. Na znak úcty si pripli červené maky, položili kvet a zapálili sviečku padlým vojakom. Po ukončení pietneho aktu program pokračoval prednáškou, ktorou zúčastneným priblížili  priebeh 1. svetovej vojny.

cervene maky