play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Využitie šišiek v prácach žiakov

Práce so zadanou témou vyhotovili žiaci I. ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru.

Na zhotovenie svojich prác využili prírodný materiál, šišky podľa zadania.

Práce zhotovili s využitím vlastnej fantázie a predstavivosti, samozrejme, tiež zručnosti.

Porota si prezrela všetky práce a nakoniec sa zhodla na prvých troch miestach pre nasledujúcich študentov.

1. miesto: HANOVÁ Michaela

2. miesto:GERHÁT Ondrej

3. miesto:MÚDRA Karolína

                HRONČOK Adam

Víťazom gratulujeme!

VaT

VaT1