play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Prednáška pre končiace ročníky

Dňa 21.10. sa uskutočnila prezentácia štúdia v zahraničí. Navštívil nás náš bývalý študent Kamil Kudas, ktorý študoval na VŠ v Dánsku a teraz pracuje vo svojej vlastnej agentúre, ktorá sprostredkúva slovenským študentom štúdium v zahraničí, hlavne v Dánsku, v Belgicku a v Holandsku.

kudas