play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Odbory

Študijné odbory: 

              Poznámka: M - absolvent získa maturitné vysvedčenie,

                                 K - absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Učebné odbory: 

                 Poznámka: H - absolvent získa výučný list. 

 

Nadstavbové štúdium: 

                 Poznámka: L - absolvent získa maturitné vysvedčenie.

 

 

 

V školskom roku 2018/2019 tieto študijné odbory neotvárame: