play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

TOP UDALOSTI

 

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V NAŠOM AREÁLI

multifunkcne

 


 

DREVÁRSKE DOSKY

drevarske dosky3

Televízny šot z akcie

 


 

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

 

hmyzihotel1   zoobojnice

   video výroby       video montáže

 


 

Zo srdca pre Topoľčany

lavicka

Počítadlo

Dnes:16
Včera:73
Za mesiac:1284
Minulý mesiac:1857
Spolu:147349

ZELENÝ CERTIFIKÁT

zelenycertifikat

Udeľuje spoločnosť SEWA,

zaoberajúca sa zberom elektroodpadu

Prijímacie pohovory

 

Prihláška na nadstavbové štúdium

 


 

KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov pre šk. r. 2019/2020

pre študijné a učebné odbory

 


Riaditeľ SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v zmysle § 65 ods.1 a ods.2 a § 66 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠ VV a Š SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách a vyhláškou MŠ VV a Š SR č. 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania a vyhláškou MŠ VV a Š SR č. 251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania určuje nasledovné kritéria: 

 

Študijné odbory: 

3348 M       tvorba nábytku a interiéru

3345 K 02  technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba

2682 K       mechanik počítačových sietí

3968 M       logistika

 

 

Učebné odbory:

3355 H       stolár (od strany 3)

 

 

Nadstavbové štúdium: 

6403 L       podnikanie v remeslách a službách

 

Virtuálna prehliadka školy

hlavna budova

Partner školy

sofatrend

Duálne vzdelávanie

banner dualnevzdelavanie

 

Zoznam firiem možného duálneho vzdelávania našich žiakov:

 

DECODOM ...viac    (zmluva)
FINIT WOOD      ...viac (zmluva)
GKT ...viac (zmluva)
EUROPLAC ...viac (zmluva)
KOČIŠ ...viac (zmluva)
KROŠLÁK ...viac (zmluva)
TRACHEA ...viac (zmluva)
IDONA (zmluva)
MOBILIER DESING  (zmluva)
SOFA TREND (zmluva)
KORAN (zmluva)

 

centrum odb. vzdelávania

Naša škola bola zaradená do centra odborného vzdelávania

viac...

Študuj s Decodomom

inzercia

Prečo študovať u nás

dovody preco

ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM

skola priatelska k detom

Progecad

progecad 200x125