play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

 

Zloženie žiackej rady v šk. r. 20017/2018 :

 

Predseda     :  Viktória DUBNÁ          II. C

Členovia      :   Viktória HERPAYOVÁ   II.C

                       Lukáš KOPČO             II.A

                       Nikola STANČEKOVÁ   III.C

                       Barbora MARTIŠKOVÁ  IV.C

                       Peter ŠTEFANKOVIČ    IV.C

                       Dávid KLUCHA            III.D

 

Koordinátorka žiackej školskej rady Mgr. Dagmar JURKOVIČOVÁ