play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

TOP UDALOSTI

 

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V NAŠOM AREÁLI

multifunkcne

 


 

DREVÁRSKE DOSKY

drevarske dosky3

Televízny šot z akcie

 


 

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

 

hmyzihotel1   zoobojnice

   video výroby       video montáže

 


 

Zo srdca pre Topoľčany

lavicka

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

skolsky psycholog

Počítadlo

Dnes:25
Včera:64
Za mesiac:838
Minulý mesiac:1997
Spolu:145046

Tesár

Tesár (3663 H)

  • trojročný učebný odbor - stredné odborné vzdelávanie,
  • absolvent získa výučný list,
  • žiaci vykonávajú odborný výcvik v dielňach našej školy a na pracoviskách mimo našej školy,
  • možnosť ďalšieho vzdelávania aj v našej škole v nadstavbovom štúdiu.

Žiaci majú možnosť pracovať s moderným ručným elektrickým náradím pre tesárov - dlabacia frézovačka, reťazová píla, elektrické hoblíky, brúsky a podobne.

tesar1 tesar2a tesar3 tesar4

Žiaci na odbornom výcviku prichádzajú do styku s opracovaním všetkých druhov materiálov v stavebníctve.

tesar5 tesar6

tesar7 tesar8

Absolventi učebného odboru tesár sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v odvetví stavebníctva, v oblasti výroby stavieb, ich údržby, obnovy a rekonštrukcie. Ovládajú príslušné pracovné pomôcky, náradie, stroje a zariadenia, materiály, stavebné konštrukcie, technológie výroby stavebných materiálov, stavebných prvkov a konštrukcií, kontrolu kvality prevedených prác, ekonomiku výroby a služieb v odbore. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v stavebníctve v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov, pre živnosť, prípadne samostatné podnikanie. Absolventi sú schopní orientovať sa v projektovej dokumentácii, poznajú vlastnosti stavebných materiálov a vedia správne voliť technologické postupy prác, samostatne vykonávať odborné tesárske práce, ručne i strojovo opracovávať drevo, kovy, plasty a sadrokartón, zhotovovať a rozoberať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie, ako napr. rampy, lávky, konštrukcie striech a drevených stropov. Sú schopní v práci uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu, vedia sa orientovať v ostatných oblastiach stavebníctva.