play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

 

Vlakové a autobusové poukážky sa v škole budú potvrdzovať od 19.8.2019 do 28.8.2019 v čase 7.00 - 12.00 hod. na sekretariáte školy.