play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Čalúnnik

Čalúnnik (3370 H)

  • trojročný učebný odbor - stredné odborné vzdelávanie,
  • absolvent získa výučný list,
  • tento odbor je modernizovaný a priamo prepojený s praxou na základe požiadaviek nábytkárskych firiem zaoberajúcich sa čalúnnickou výrobou (duálny systém),
  • možnosť ďalšieho vzdelávania aj v našej škole v nadstavbovom štúdiu.

 

Pred začiatkom štúdia sa žiaci môžu rozhodnúť pre jeden z nasledovných systémov štúdia:

  • duálny systém,

kde žiaci v druhom a treťom ročníku vykonávajú odborný výcvik vo firme, s ktorou uzatvoria zmluvu.

Firmy zapojené do duálneho systému:

(Po rozkliknutí loga firmy sa dozviete viac.)

logo decodom logo europlac kroslak kočiš logo  

finitwood gkt-600x315 trachea logo idona logo mobilier design

  • školský systém,

kde podstatou je to, že žiaci vykonávajú odborný výcvik v dielňach našej školy.

calunnik1 calunnik2

calunnik3 calunnik4

Žiaci majú možnosť pracovať s moderným elektrickým a pneumatickým náradím určeným pre čalúnnikov - elektrické rezacie strojčeky, šijacie stroje, pneumatické sponkovačky a podobne.

Žiaci na odbornom výcviku prichádzajú do styku s opracovaním všetkých druhov čalúnnických materiálov a čalúnnickej nábytkárskej výrobe.

calunnik5 calunnik6

calunnik7 calunnik8

Absolventi učebného odboru čalúnnik sú plne kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné, technické a technologické činnosti v oblasti výroby čalúneného nábytku, jeho údržby a opráv. Ovládajú príslušné pomôcky, náradie, výrobné zariadenia, materiály, typológiu konštrukcií, technológie spracúvania materiálov, výrobu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, kontrolu prevedených prác a výrobkov, ekonomiku výroby a služieb v odbore. Absolventi sú schopnín orientovať s av konštrukčnej dokumentácii, poznajú vlastnosti čalúnnických materiálov a vedia správne voliť technologické postupy pác, samostatne vykonávať odborné čalúnnické práce, ručne i strojovo opracovávať čalúnnické materiály. Sú schopní v práci uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu, vedia sa oreintovať v oblastiach nábytkárskej výroby zameranej na čalúnenie. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov aj na živnosť, príp. samostatné podnikanie.