play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

TOP UDALOSTI

 

NOVÉ MULTIFUNKČNÉ IHRISKO V NAŠOM AREÁLI

multifunkcne

 


 

DREVÁRSKE DOSKY

drevarske dosky3

Televízny šot z akcie

 


 

Náš hmyzí hotel v ZOO Bojnice

 

hmyzihotel1   zoobojnice

   video výroby       video montáže

 


 

Zo srdca pre Topoľčany

lavicka

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

skolsky psycholog

Počítadlo

Dnes:16
Včera:24
Za mesiac:1170
Minulý mesiac:1113
Spolu:143381

Začali sme nový školský rok

Hymnou Slovenskej republiky a príhovorom riaditeľa školy Mgr. Bobulu sme v pondelok 2. septembra na novom multifunkčnom ihrisku slávnostne začali školský rok 2019/2020. Pán riaditeľ privítal všetkých žiakov, pedagógov i majstrov. Osobitnú pozornosť venoval maturantom a prvákom.

Následne sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi presunuli do tried, kde pri úvodnej triednickej hodine dostali dôležité informácie, aby sa nový školský rok mohol naplno rozbehnúť.

otvorenie roka