Školské ligy

Pravidlá súťaže o Najšportovejšiu triedu a žiakov školy

 

Školská liga vo futsale

Školská liga vo florbale

Školská liga v stolnom tenise

Školská liga vo volejbale (prebiehajúca súťaž)

 

Najšportovejšia trieda (priebežné poradie pred jarnými prázdninami)

Najlepší športovec školy (priebežné poradie pred jarnými prázdninami)

Najlepšia športovkyňa školy (priebežné poradie pred jarnými prázdninami)

 

Pohybové súťaže

Testy VPV


Najväčšie športové úspechy našich žiakov

Galéria najlepších športovcov a najšportovejších tried školy (história)

Rekordy školy