play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Články

Exkurzia vo firme Europlac

Dňa 1. júna študenti tretieho ročníka odboru tvorba nábytku a interiéru pod vedením pani majsterky Kováčovej  sa zúčastnili exkurzie vo firme Europlac. Počas exkurzie mali študenti možnosť vidieť výrobu zosadeniek  a preglejky. Okrem výroby sa stretli s absolventmi našej školy, ktorí sú zamestnancami tejto firmy v rôznych pracovných pozíciách ako robotníci, skladoví zamestnanci, vedúci výroby a v neposlednej rade so spolužiakmi, ktorí sú v duálnom vzdelávaní v tejto firme. Študenti získali nové vedomosti vo svojom odbore.

europlac