play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Naša škola počas karantény...

Aj v tomto zložitom období pracovné nasadenie našich zamestnancov a študentov neprestáva. Učitelia sa zo svojich domovov pomocou najmodernejších výdobytkov techniky snažia zabezpečovať vzdelávanie našich študentov, aby mohli úspešne ukončiť tento školský rok. Pracuje sa aj priamo v priestoroch školy: údržbár musí pravidelne kontrolovať fungovanie technických zariadení (kúrenie, voda...), upratovačky pravidelne vykonávajú dezinfekciu priestorov školy, nepedagogickí zamestnanci musia riešiť svoje úlohy (mzdy, uzávierky, úlohy z NsK,...), majstri OV pripravujú priestory školských dielní na realizáciu kompletnej rekonštrukcie z finančných prostriedkov EÚ. V školských dielňach finišuje aj rekonštrukcia havarijného stavu priestorov sociálnych zariadení z finančných prostriedkov NsK.

Ani takáto zložitá situácia akou je boj s koronavírusom, nemôže zastaviť plnenie potrebných úloh školy. Všetkým vám prajem veľa zdravia a kľudu pre zvládnutie tohto náročného obdobia.

                                                                                            Miloš Bobula, riaditeľ SOŠ drevárskej