play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Blahoželanie ku Dňu učiteľov

Milé kolegyne, kolegovia!

V týchto dňoch si pripomíname významný sviatok v živote každej školy = DEŇ UČITEĽOV. Každý rok sa spoločne stretávame pri slávnostnom obede, pozývame našich bývalých kolegov, rozprávame sa o našom poslaní. Práca s ľuďmi je všeobecne veľmi náročná, ale pracovať s mladou generáciou si vyžaduje ešte viac osobnej zainteresovanosti, kreativity a "dobrých nervov". Tento rok sme museli náš spoločný obed zrušiť zo známych dôvodov = COVID 19.

Dovoľte, aby som vám všetkým zamestnancom našej SOŠ drevárskej v Topoľčanoch úprimne poďakoval za profesionálny a ľudský prístup pri plnení svojich úloh a tým aj za šírenie dobrého mena našej školy, ako modernej vzdelávacej a výchovnej inštitúcie.

Prajem vám hlavne pevné zdravie a teším sa na skoré stretnutie.

                                                                                                        Váš riaditeľ Miloš Bobula