play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Zamestnanci z Drevárskej fakulty TU vo Zvolene prednášali našim žiakom

Dňa 14.11.2022 sa na našej škole uskutočnili odborné prednášky vedené zamestnancami Katedry Nábytku a drevárskych výrobkov z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene pre študentov 3 a 4.ročníka odborov: technik drevárskych CNC zariadení – nábytkárska výroba, technik drevostavieb a tvorba nábytku a interiéru. Prednášajúci zároveň študentov poinformovali o odboroch a možnostiach štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene.

prednaska DF1

prednaska DF2

prednaska DF3