Jubileum našej Majky

Po mnohých pracovných povinnostiach, ktoré sme museli tento týždeň absolvovať, sme mali tú česť byť na milej oslave významného jubilea našej drahej, skvelej a nenahraditeľnej kolegynky, našej Majky Mikulášovej.

Všetci sme sa zhodli na tom, že si nesmierne vážime jej ľudské cítenie a osobné vlastnosti, pre ktoré ju  máme radi. Jej  prácu si cení nielen vedenie školy, ale aj kolegovia, medzi ktorými sa zapísala ako schopná, múdra a obetavá kolegyňa.

Pani zástupkyňa  v mene všetkých poďakovala za jej snaženie pri plnení pracovných povinností, za to, že je v práci vždy precízna a priateľská, že je stále mladá duchom a plná energie.

Majka naša, želáme Ti pevné zdravie, veľa radosti z vnúčika, pohody, lásky, úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Buď taká, aká si. Máme ťa veľmi radi!

mikulasova1 mikulasova2