play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Literárne ocenenia Adama Martišku

Žiak našej školy Adam Martiška z I.A získal v závere kalendárneho roka 2019 ocenenia v dvoch literárnych súťažiach.

 

Literárna súťaž Cena Andrej Chudobu je jednokolová súťaž, ktorá sa koná každé dva roky v Pukanci na počesť spisovateľa Andreja Chudobu. Vyhlasovateľom a organizátorom sú: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Spolok slovenských spisovateľov, Dom Matice slovenskej v Leviciach, obec Pukanec a ZŠ Pukanec.

Jej cieľom je prispieť k vyhľadávaniu a podpore talentovaných a nadaných žiakov ZŠ, SŠ i dospelých začínajúcich autorov v oblasti poézie a prózy. Umožňuje im prezentovať sa s vlastnou tvorbou, podporuje ich rozvoj, prispieva k efektívnemu využitiu voľného času.

Vyhodnotenie 13. ročníka sa konalo 28.11.2019 v ZŠ v Pukanci. Porota prečítala 147 prác a udelila 34 ocenení v troch kategóriách.

Adam uspel v I. kategórii a jeho próza Sparingpartner babka na motívy medziľudských vzťahov medzi dvoma generáciami získala druhé miesto.

 

Literárna Senica Ladislava Novomeského vyvrcholila 5.12.2019 dopoludnia rozborovým seminárom autorov s porotou v Záhorskej knižnici v Senici a popoludní odovzdaním cien v Základnej umeleckej škole v Senici. Bol to 33. ročník celoslovenskej autorskej súťaže, ktorý organizujú Trnavský samosprávny kraj, mesto Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Literárne informačné centrum a Záhorská knižnica Senica.

Súťažilo sa v troch kategóriách, v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.

Adam získal 3. miesto v druhej kategórii (žiaci SŠ) za svoju poviedku, v ktorej s humorom spracoval svoje zážitky zo života tínedžera: "Ak chlieb nespadne natretou stranou dole, natreli ste nesprávnu stranu".

Martiska literarna

 

Martiska literarna2