play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Súťaž iBobor

Každý rok sa naša škola zapája do online súťaže iBobor, v ktorej žiaci viacerých európskych krajín súťažia v oblasti informačných a komunikačných technológií. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo celkovo 23 žiakov našej školy. Z toho medzi juniormi súťažilo 10 žiakov prvých ročníkov, 6 žiakov druhých ročníkov a medzi seniormi bolo 7 žiakov tretích ročníkov. Medzi  najlepšie umiestnených žiakov  patrí Kobelár Tomáš z prvého ročníka a  Gerši Filip z druhého ročníka. Za dosiahnuté výsledky im srdečne blahoželáme a ostatným žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy v súťaži iBobor.

bobor1

bobor2