play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Výtvarný úspech Adama Martišku

Žiak I.A z našej SOŠ drevárskej zo študijného odboru mechanik počítačových sietí Adam Martiška uspel so svojou prácou vo výtvarnej súťaži. Viac si prečítajte vo vybranom texte z článku uverejnenom na webovej stránke Týždeň vedy a techniky na Slovensku: tyzdenvedy.sk

 

Zdroj: https://www.tyzdenvedy.sk/aktuality/pozname-vitazov-fotografickej-a-vytvarnej-sutaze.html?page_id=13494&fbclid=IwAR1uA89pZX4amfOxb5iO52PMUiWzcqNnJCT6TaBfDst5grhwwmw8QCL1VtY

Článok: Martina Pitlová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotografie: Matej Pok, NCP VaT pri CVTI SR, Marián Zelenák NCP VaT pri CVTI SR

 

Poznáme víťazov fotografickej a výtvarnej súťaže

Mladí ľudia aj tento rok predviedli svoju kreativitu vo výtvarnej a fotografickej súťaži, ktoré každoročne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR. Tohtoročnými témami súťaží boli "Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet" a "Prvky okolo nás". Pýtate sa, prečo práve tieto témy? Keďže v roku 2019 oslavujeme už 150-te Mendelejevovej periodickej  sústavy chemických prvkov, témou "Prvky okolo nás" sme si chceli uctiť a pripomenúť jej zakladateľa, významného ruského vedca, Dmitrija Ivanoviča Mendelejeva. Téma "Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet" reaguje na problémy, ktoré pre nás a naše životné prostredie predstavuje odpad. Téma odpadu a jeho dôsledkov pre našu planétu sa stala predmetom celospoločenskej diskusie. Vyzvali sme preto mladých ľudí, aby predstavili svoj pohľad na danú problematiku.

Vyčistime spolu svet

V rámci témy štrnásteho ročníka výtvarnej súťaže "Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet" mali žiaci a žiačky výtvarne zobraziť ochranu prírody vo svojom okolí. Úlohou bolo vytvoriť výkres alebo plagát, ktorý motivuje spolužiakov k očiste prírody od odpadu, ktorý produkujeme my všetci, a s ktorým si príroda nevie poradiť. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že prišlo rekordných 600 výtvarných prác, ktoré ponúkali naozaj veľmi jedinečné pohľady a riešenia na problematiku odpadu a jeho recyklácie. 

Kategórie tohtoročnej výtvarnej súťaže:

I. Žiaci vo veku od 9 do 10 rokov
II. Žiaci vo veku od 11 do 13 rokov
III. Žiaci vo veku od 14 do 16 rokov

Nádej v rukách detí

V kategórii žiakov a žiačok vo veku od 14 do 16 rokov sa na druhom mieste umiestnil Adam z Topoľčian. V práci z názvom "Sme novodobí burlaci" sa snažil poukázať na alarmujúcu situáciu znečisťovania vôd (riek, morí, a oceánov) plastovým odpadom. „Odpad sám od seba nezmizne a my sa staneme jeho otrokmi, budeme si ho vliecť so sebou stále...“ upozorňuje žiak.

Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. novembra 2019 počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019. Ceny do súťaží venovali Slovenské elektrárne a firma EPSON.

 

Martiska cena

Adam Martiška pri preberaní ceny a jeho výtvarná práca "Sme novodobí burlaci".

Martiska praca