play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Kurzy ochrany života a zdravia 2018/19

V závere mája a v prvej polovici júna absolvovali tri naše triedy III.C, III.A a II.D v súlade so štátnym vzdelávacím programom trojdňové kurzy na ochranu života a zdravia. Uskutočnili sme ich v krásnych lokalitách pohoria Považského Inovca ako sú Kulháň, Podhradie s Topoľčianskym hradom či jaskyňou Opálená skala, obce Prašice, Závada, Záhrady, či tri najväčšie vodné nádrže v okolí Topoľčian - Nemečky, Duchonka a Tesáre.

kurz3C

kurz3A

kurz2D