Zmluvy, faktúry a objednávky

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zmluvy Zmluvy Zmluvy Zmluvy Zmluvy Zmluvy Zmluvy
Faktúry Faktúry Faktúry Faktúry  Faktúry Faktúry Faktúry
Objednávky Objednávky Objednávky Objednávky Objednávky Objednávky Objednávky

  

2018 2019
Zmluvy Zmluvy
Faktúry Faktúry
Objednávky Objednávky