Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

 

Zloženie žiackej rady v šk. r. 20018/2019 :

 

Predseda     :  Viktória DUBNÁ          III. C

Členovia      :   Viktória HERPAYOVÁ   III.C

                       Lukáš KOPČO             III.A

                       Nikola STANČEKOVÁ   IV.C

                       Jana BITTEROVÁ         I.A

                       Michal JAKUBÍK          II.C

                       Kristián KYČERKA       II.C

 

Koordinátorka žiackej školskej rady Mgr. Dagmar JURKOVIČOVÁ