play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľ školy

riaditel

Mgr. Bobula Miloš

 Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie a štatutárny zástupca riaditeľa školy

grznarova2

Mgr. Grznárová Mária

 

 

Vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku

husek

 Ing. Hušeková Jana

 

 

Vedúci dielní odborného vyučovania

lacko2

Ing. Lacko Ján