play

 

Song študentov SOŠ drevárskej     

 

 

 

 

 

Učitelia

Mgr. Bobula Miloš - riaditeľ školy

Mgr. Grznárová Mária - zástupkyňa riaditeľa školy

Mgr. Bajana Rastislav - I.A

Ing. Bajtala Zdenko - II.D

Mgr. Bajzík Matúš

Ing. Balešová Katarína

Ing. Boldiš Martin, PhD. - I.B

Mgr. Cifrová Júlia - II.F

Mgr. Čerňan Ján

Ing. Gachová Mária - III.A

Mgr. Jurkovičová Dagmar - II.A

Mgr. Kačinová Marta - I.F

PaedDr. Kříž Peter

Mgr. Marková Barbora - III.C

Ing. Mikulášová Mária

PaedDr. Mikulská Anna - IV.A

Ing. Minarovičová Daniela - II.C

Ing. Mocňáková Zuzana - IV.C

Ing. Nemcová Svetlana - III.D

Mgr. Nováčiková Daniela